Альтернатива колінчастому валу

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061) 224-13-89, germanzp@mail.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Альтернатива колінчастому валу

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Двигунобудування

Основні терміни (ключові слова): механізм перетворювання руху, шестерні

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Колінчастий вал у двигунах має багато недоліків: має шкідливі бокові навантаження у кінематичній парі: поршень - циліндр, які зменшують ККД, збільшують зношення деталей.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Колінчастий вал замінений на зубчасту передачу, шатун - на шток, який жорстко встановлений до поршня та який через механізм перетворювання руху має зв'язок зі своєю шестернею, робочий цикл двигуна остається тим самим.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Ця альтернатива дає умови зробити змазування набагато ефективнішим, не мати ущільнюючі кільця, встановити дуже простий пристрій, за допомогою якого можна дуже швидко ефективно міняти об`єм надпоршневого простору, при цьому зміну маємо тільки у тому, що обидві "мертві точки" йдуть або вгору, або униз, довжина ходу залишається старою.

Вкажіть очікувані області застосування Двигунобудування

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Дуже збільшаться споживчі якості двигунів, надійність та знизяться витрати коштів на паливо.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде дуже великий.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналогами є розповсюдженні двигуни.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на стадії патентів та заявок на винаходи.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патенти РФ на винахід №№ 1809211, 1650990, 2004830 та заявка на винахід у Укрпатент № 2001128476.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що ця інформація дійде до бізнесових структур і вони зроблять кроки у напрямку втілення цієї розробки у життя.

Теги: