Автоматична коробка передач

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061) 224-13-89, germanzp@mail.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Автоматична коробка передач

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Автомобілебудування

Основні терміни (ключові слова): Відцентрові муфти зчеплення, шестерні, вали.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? На сьогоднішній день ми маємо складні та малоефективні автоматичні коробки передач.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Запропонована автоматична коробка передач у своєму складі має відцентрові муфти зчеплення, які забезпечують надійне переключення передач своєчасно, що дає можливість надійно працювати двигуну.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Нова розробка має достатньо просту конструкцію, може бути надійно відрегульована, може працювати при самих різних швидкостях та обертальних моментах.

Вкажіть очікувані області застосування Автомобілебудування.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Запропонована автоматична коробка передач дозволить покращити роботу двигуна, покращить умови праці водія, збільшить ККД двигуна.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде великим, бо ця коробка має великі споживчі якості.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги відомі, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на рівні патенту на винахід.
Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1804579, 1991.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що цю інформацію одержать бізнесові структури і вони зроблять належні кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: