Автоматична система зброї

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Закускін Юрій Геннадійович, 20 років

Контактний телефон, мейл: +380952221337, ZakuskinJ.G@meta.ua

Місце проживання, регіон: Запорізька обл., м.Оріхів

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ОСГТ механізація с/г, зараз навчаюсь в Запорізькому КПУ, спеціалізація менеджмент організацій.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Автоматична система зброї

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Військова промисловість

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Мета винаходу – спростити систему зброї, збільшити надійність та ресурс роботи, покращити бойові характеристики, зменшити розміри, масу і затрати праці на виготовлення зброї.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Пересилюючи пружину, переводимо затвором кулеподавач в крайнє положення. В цей момент кулеподавач дає можливість кулям потрапити до стволу через отвір для підведення куль. Пружина повертає кулеподавач в початкове положення, а кулеподавач проштовхує кулю далі по стволу, до свічки запалювання. Запалююча суміш під тиском, через запобіжний клапан односторонньої дії, заповнює робочу камеру та через кулеподавач потрапляє до стволу і штовхає кулю далі до свічки запалювання. Коли куля проходить через свічку запалювання, в цей момент суміш запалюється і відбувається постріл. Гази штовхають кулю по стволу. Частина відпрацьованих газів відводиться по трубці назад, щоб в газовій камері повернути кулеподавач в початкове положення та вивільнитися через отвір назовні, і цикл знову повторюється. Стрільба контролюється свічкою запалювання та швидкістю подавання запалюючої суміші.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Поставлена мета досягається завдяки самій конструкції зброї для роздільного подавання куль та запалюючої суміші до стволу.

Вкажіть очікувані області застосування Військова промисловість України.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Завдяки такій конструкції, зброя матиме високі показники із швидкострільності, меншу вагу та габарити, що покращить експлуатаційні характеристики.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Впровадження в українські війська, міліцію, спецпідрозділи і т.д.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
На даний час у великій кількості зразків вогнепальної зброї використовується аналогічна система та патрони, розроблені багато десятиліть тому, або їх модифікація. Патрон складається із гільзи, кулі, порохового заряду і капсуля.

Основним недоліком являються великі розміри порохового патрона. Це зумовлено низькою теплотою згорання пороха. Навіть сучасна зброя розробляється на основі існуючого патрона. Великі розміри порохового патрона не дозволяють значно підвищити бойові характеристики та покращити експлуатаційні показники зброї.

Джерело публікації аналога – А. Б. Жук "Стрелковое оружие. Револьверы, пистолеты, винтовки, пистолеты-пулеметы, автоматы". М. Воениздат. 1992.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Технічне рішення на основі порівняльного аналізу, розрахунків та теоретичних досліджень, яке конструктивно обґрунтоване та захищене авторськими правами.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту).
Номер поданої заявки а200800679 від 21.01.2008р. із встановленим пріоритетом. На даний момент патент готується до публікації.
Номер другої поданої заявки u200900547 від 26.01.2009р. із встановленим пріоритетом. На даний момент другий патент готуються до публікації.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Знайти підтримку державних підприємств у виготовлені дослідного зразка, для підтвердження всіх показників та проведення остаточних випробувань.

Теги: