Автоматизации управления электрооборудованием

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Тимошенко Руслан Фаритович

Контактний телефон, мейл: 0935879045

Місце проживання, регіон: Харьков

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) НТУ "ХПИ" и НУ ЮАУ им. Я Мудрого

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Публикация "борьба форматов полупроводники или электромеханика"

Назва пропонованої розробки (ідеї): Автоматизации управления электрооборудованием

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: электротехника

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Экономия энергоресурсов.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Принцип действия заключается в автоматизации управления электрооборудованием.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Отсутствие мировых аналогов.

Вкажіть очікувані області застосування промышленность, быт

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Сверхприбыль

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Украина, Россия, СНГ, ближний зарубеж.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Нет

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Идея

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Поддержки в создании.

Теги: