Автоматизація кладки цегли

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім'я та по-батькові, вік
Лимич Роман Іванович, 22 р.

2. Контактний телефон, мейл
тел. (050)8851955, lymychroman@gmail.com

3. Місце проживання, регіон
м.Івано-Франківськ

4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, інженерна механіка

5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
Немає

6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Автоматизація кладки цегли

7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Будування, гірнича справа

8. Основні терміни (ключові слова)
кладка, цегла, будівництво

9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Механізм для кладки цегли дає змогу автоматизувати і замінити ручну роботу. Простота винаходу в порівнянні з прототипами зменшує собівартість механізму і роботи.

10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Технічний результат винаходу, полягає в підвищенні продуктивності і якості укладання цегли, Спрощення конструкції установки в цілому, забезпечується тим, що установка для кладки стін з цегли містить Прижимну плиту і встановлену на ній Горизонтальну направляючу, що дає можливість для руху Нижніх плит і Бокових стінок. При цьому на Боковій стінці розміщені Вертикальні планки і Горизонтальні опори, які надають інтервал між цеглами

11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
На сьогоднішній день немає подібних механізмів

12. Вкажіть очікувані області застосування
Будівництво

13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Технічні і економічні

14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
-

15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
Відома машина для кладки цегли, яка містить «роботизовану руку» і пристрій подачі. Недоліком відомої машини є складність конструкції, дороговизна, можливість ширини кладки тільки в пів цегли .Пропонований механізм має просту конструкцію і меншу собівартість.

16. Ступінь опрацювання розробки
Креслення

17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)
-

18. Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Оцінка проекту і обговорення його можливостей.

Теги: