Багатофункціональна дробарка

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Таран Сергій Юрійович
2. Контактний телефон, мейл

3. Місце проживання, регіон
Черкаська обл.
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
учень 11 класу Ребедайлівської ЗОШ І - ІІІ ступенів Кам'янськой районної ради Черкаської області
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо

6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Багатофункціональна дробарка
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Сільське господарство
8. Основні терміни (ключові слова)
Дробарка
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
В ході аналітичних досліджень виявлено, що на якість виробництва комбікормів впливають конструктивні параметри робочих органів різних видів обладнання зокрема і зернових дробарок. В процесі подрібнення робочі органи, а саме молотки швидко зношуються і якість кормів погіршується, необхідна заміна молотків, а це вимагає додаткових витрат, тому розробка багатофункціональної дробарки із саморегулюючими молотками є актуальним питанням.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Основною операцією при приготуванні кормів є подрібнення фуражного зерна, від якості подрібнення з низькими енергозатратами залежить приготування комбікорму з різних компонентів. Тому розробка і удосконалення дробарок різного типу і призначення є актуальним питанням в кормовиробництві. Для аналізу будови і конструктивних особливостей дробарок розглянемо їх в наступному розділі.
Проектування і розрахунок робочих органів машин для подрібнення зернової маси вимагають попереднього технологічного обґрунтування елементів їх конструкцій з урахування технологічних властивостей зерна. Ці властивості визначаються, головним чином, морфологічною будовою та фізико-механічними властивостями зерен і зернової маси.
До фізичних властивостей зернових матеріалів, як правило, відносять вологість, об’ємну масу, щільність, пористість, вологопоглинаня, водовіддачу, теплоємність. Серед перерахованих найважливіше значення має вологість сировини, що суттєво впливає на інші властивості. Більшість технологічних процесів протікають тільки про певній вологості.
Випробування проводили на експериментальній установці, яка складається з завантажувального бункера, корпуса в якому розміщується ротор на якому закріплені молотки, і вивантажувальної горловини. Біля кожного молотка міститься пристрій зміщення молотка який регулює постійну відстань між підбарабанням і зовнішньою поверхнею молотків.
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Вперше запропонована молоткового барабана дробарка з автоматичним регулюванням зазору між молотками і решіткою для сепарації подрібненого зерна, цим самим продовжений ресурс роботи молотків. Дана конструкція молоткового барабана запатентована (патент №78330).
12. Вкажіть очікувані області застосування
Сільське господарство
13. Економічний ефект

14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
Села України
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?

16. Ступінь опрацювання розробки
Технічне рішення
17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)

18. Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Впровадження розробки

Теги: