Безпаливний енергетичний комплекс

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Протченко Володимир Володимирович

Контактний телефон, мейл: 0994394796, Darina306@rambler.ru

Місце проживання, регіон: Запорізька обл., Бердянській р-н, с. Н-Василівка, вул. К. Маркса, 71а

Назва пропонованої розробки (ідеї): Безпаливний енергетичний комплекс

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: альтернативна енергетика.

Основні терміни (ключові слова): енергетика альтернативна, безпаливний комплекс

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Відсутність палива та парникових газів.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Комплекс механізмів, що дозволяє забезпечувати енергією житлові та виробничі приміщення в будь-якій кліматичній зоні Землі.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Наукова новизна відсутня, технічна і споживча полягає в тому, що комплекс складається з відомих механізмів, сполучених між собою особливим чином, що дозволяє отримати енергію та забезпечувати об'єкти без будь-якого палива в будь-яку пору доби, місяця та року безперервно.

Вкажіть очікувані області застосування Енергозабезпечення житла, теплиць, зрошувальних систем, ферм.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Економічні, екологічні.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Сотні мільйонів та навіть більше.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналогів немає.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) інноваційний проект.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Корисна модель, патент України №50646 від 25.06.2010 р.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Продаж ідеї або фінансування її впровадження.

Теги: