Бутылка-стеклоблок

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Юренин Юрий Евгеньевич, 50 лет

Контактний телефон, мейл: 0667772105, yurrik.yu@yandex.ua

Місце проживання, регіон: г.Херсон

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Высшее техническое

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Строительные технологии

Назва пропонованої розробки (ідеї): Бутылка-стеклоблок

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Производство упаковки для водки

Основні терміни (ключові слова): трансформируемая бутылка, строительно-отделочный блок

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Утилизация водочных бутылок, повышение конкурентоспособности продукции.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Использованная стеклянная бутылка предложенной конструкции легко трансформируется в светопрозрачный строительно-отделочный блок.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Простое техническое решение обеспечивает новое потребительское качество стеклянной бутылки - возможность ее преобразования в строительно-отделочный блок.

Вкажіть очікувані області застосування Упаковка водки вторично используемая для строительно-отделочных работ.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Яркая коммуникативная идея для водки новой марки - прорыв на перенасыщенном рынке. Мотивированный вывод стеклотары из оборота - заслон фальсификации. Полезный строительный материал практически из ничего и почти даром. Улучшение экологии и т.д.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Годовой обьем выпуска водки в Украине - порядка 0,5 млрд.бутылок, в России, соответственно, несколько млрд. Если применить предложенную конструкцию хотя-бы для 1% бутылок - это десятки миллионов штук.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Известны единичные примеры использования обычных бутылок в строительстве. Конструкция обычной бутылки для этого не приспособлена.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Техническое решение, эскизная дизайнерская модель (виртуальная в 3D формате). Технология изготовления традиционна для подобных изделий.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Изобретение "Бутылка стеклянная и способ ее применения" (Заявка на патент Украины N а2007 03894 от 10 апреля 2007)

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Внимание владельцев ведущих водочных брендов славянских стран. Отзывы "потенциальных потребителей".

Теги: