Цевочна передача

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Цевочна передача

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Машинобудування

Основні терміни (ключові слова): Цевки, диски, вали, синусоїдальна поверхня.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Передачі займають багато місця у пристроях і машинах, мають тертя між їх деталями, яке зменшує загальний ККД усього пристрою або машини.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Передача малогабаритна, має співвісні вхідний та вихідний вали, малий подовжній розмір, мале тертя між деталями бо усюди між деталями здійснюється тертя кочення, а не ковзання.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Передача проста та технологічна, не має складних поверхонь, тільки одна поверхня синусоїдальна, а усі останні - циліндричні або плоскі.

Вкажіть очікувані області застосування Машинобудування.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Зменшаться розміри пристроїв і машин, збільшиться їх ККД.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде дуже великим, бо ця передача має великі споживчі якості.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги відомі, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів проект знаходиться на стадії патенту на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1820094 від16.10.1989

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що бізнесові структури цю інформацію одержать і зроблять кроки у напрямку втілення цього проекту у життя.

Теги: