Чеканка листового металу

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Максим Валентин Григорович, 37років

Контактний телефон, мейл: 80973050812, MARsVG@yandex.ru

Місце проживання, регіон: Україна, м.Одеса

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Не публікувався та не виставлявся

Назва пропонованої розробки (ідеї): Чеканка листового металу

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: будівництво

Основні терміни (ключові слова): фальш-бруківка, фасад будинку без облаштунку каменем

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Економічні показники будівельних матеріалів, термостійкість. Вразі потреби заміна кольору. Виготовлятися може з некондиціоного прокатного х,к або г,к металевого листа.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Маю фотографіі

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Максимально зменшити металургічні переробки некондиції та прискорити фронтальні роботи в новостроїв.

Вкажіть очікувані області застосування необмежені області застосування

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? економічний, соціальний, екологічний

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Все залежить від реклами та якості продукту

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? не відомі

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) дослідний зразок

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? інвестиції

Теги: