Цифровий мікрофон

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Неумивака Віктор Миколайович. Дата народження 16.09. 1954

Контактний телефон, мейл: 8(093)5292753

Місце проживання, регіон: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Українська сільськогосподарська академія (нині Український державний аграрний університет), зооінженерний факультет, спеціальність – зоотехнія, спеціалізація – племсправа

Назва пропонованої розробки (ідеї): Цифровий мікрофон

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Звуковідтворення.

Основні терміни (ключові слова): мікрофон, цифровий, аналоговий, аналого-цифровий перетворювач (АЦП), спотворення, шуми, сигнал.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Всі відомі мікрофони – вугільні, динамічні, електретні та ін. – відносяться до пристроїв аналогового типу. Головний їх недолік – шуми. Останні істотно знижують якість сигналу і обмежують можливість маніпуляцій з ним (при переписуванні з одного носія на інший шуми накопичуються).

При підсиленні аналогових сигналів виникають деякі спотворення, специфічні для аналогових підсилювачів – нелінійні, частотні, динамічні та ін. Крім шумів, створюваних мікрофоном, сам підсилювач також створює шуми, причому – значно сильніші від шумів, створюваних мікрофоном. Ці шуми при дальшому підсиленні також підсилюються.

Для зниження рівня шумів застосовуються різного типу шумопригнічувачі. Однак такі прилади, ослабляючи шуми, вносять інші спотворення (наприклад, шумопригнічувач Долбі підвищує коефіцієнт нелінійних спотворень).

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Пропонований цифровий мікрофон не містить ні підсилювача, ні АЦП – він генерує відразу цифровий сигнал, обминаючи аналогову стадію.

Завдяки цьому він має ряд переваг перед традиційною аналоговою апаратурою, оснащеною АЦП:
• повна відсутність шумів;
• відсутність спотворень, створюваних аналоговим підсилювачем (нелінійних, частотних, динамічних та ін.).

Цифрові мікрофони можуть виконуватись різних розмірів – завбільшки від кількох метрів (наприклад, для студійного запису), до кількох сантиметрів (концертні, репортажні та ін.). Вони можуть бути кабельними та безкабельними, з послідовним та паралельним інтерфейсом, з різним рівнем якості записуваного сигналу, з фіксованою й регульованою чутливістю та ін. Матеріали й деталі, необхідні для їх виробництва, традиційні.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Пряме перетворення акустичного сигналу (звуку) в цифровий, відсутність АЦП.

Вкажіть очікувані області застосування Фондові записи творів мистецтва, записи концертів, репортажів, звукового супроводу для кіно- та телефільмів, призначені для відтворення на високоякісній цифровій апаратурі, цифрове радіомовлення та ін. (практично будь-який запис звуку).

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Запис звуку надзвичайно високої якості, недосяжної для аналогової апаратури, багатократне переписування сигналу з носія на носій без погіршення якості, характерного для аналогових сигналів, необмежені можливості для маніпуляцій із записаним сигналом (його цифрової обробки), та можливість використання сповна інших переваг цифрової апаратури.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Практично весь цивілізований світ.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Багато фірм, наприклад, Akustica, Neumann та інші, випускають мікрофони, оснащені АЦП, і називають їх цифровими. Однак ці розробки зберігають усі недоліки аналогових сигналів, головний з яких – шуми. Пропонований пристрій вільний від них. Досягається це шляхом прямого перетворення акустичного сигналу в цифровий без проміжної аналогової ланки.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Революції в звуковідтворенні і одержання достойної винагороди.

Теги: