Cтвол для подачі гасячої речовини ”вода, піна високої та низької кратності” для гасіння пожеж

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ящук Ю.Ю.

Контактний телефон, мейл: 80(3736)2-36-05, yoyoyo13@yandex.ru

Місце проживання, регіон: Україна, Чернівецька обл., м. Уіцмань

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) вища пожежна безпека

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо наукова конференція у Львівському державному університеті

Назва пропонованої розробки (ідеї): Cтвол для подачі гасячої речовини ”вода, піна високої та низької кратності” для гасіння пожеж

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: пожежна справа (гасіння пожеж)

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? в пришвидшенні часу гасіння резервуарних парків та пожеж з застосуванням пінних стволів ГПС-600, СП-4, СП-8, ГПС-2000

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. добудова до пінного ствола та автомобіля установки, яка дозволить прискорити гасіння нафтопродуктів та локалізувати пожежу і водночас зменшити витрати на пальне і робочу силу, а також „спрацювання” людського організму та пристроїв.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? прискорення гасіння пожежі, завдяки чому зменшуються витрати палива, що і є основним для ліквідації цих надзвичайних ситуацій

Вкажіть очікувані області застосування пожежогасіння нафтопродуктів та гасіння пожеж із застосуванням пінних стволів

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? в усіх вищезазначених пунктах

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) переважно в Європі, в Україні — частково (у зв'язку зі складною економічною ситуацією)

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Ні

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) бізнес-план, креслення

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). немає

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? конструктивної критики

Теги: