Діагностика електронного пускорегулюючого апарату енергозберігаючих ламп з послідуючим ремонтом

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Піхтарь Ольга
2. Контактний телефон, мейл
097-369-21-63; email: olenkapihtar17@yandex.ru
3. Місце проживання, регіон
Мелітополь
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
Таврійський державний агротехнологічний університет
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо

6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
ДІАГНОСТИКА ЕЛЕКТРОННОГО ПУСКОРЕГУЛЮЮЧОГО АПАРАТУ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИХ ЛАМП З ПОСЛІДУЮЧИМ РЕМОНТОМ
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Електроніка
8. Основні терміни (ключові слова)
Енергозберігаючі лампи
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
У наш час багато коштів витрачається на придбання енергозберігаючих ламп (ЕЗЛ) після виходу їх зі строю, як на виробництві, так і у кожного вдома.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
1) Розглянути основні елементи ЕПРА, які можуть бути причинами несправності, а отже об’єктами діагностики, а згодом – заміни.
2) Запатентувати запропоновану методику діагностування елементів ЕПРА і зокрема транзисторів.
Представлені результати досліджень за 2013 р.
Діагностика і технологія ремонту ЕПРА ЕЗЛ розпочинається з того, що цоколь пошкодженої лампи викручують із патрона, відокремлюють корпус ЕПРА від колби, перевіряють цілісність нитки розжарювання, виявляють елементи з зовнішніми ознаками ушкодження і обрив електричних зв’язків між ними, перевіряють справність інших елементів, випаюють пошкоджені елементи, замінюють їх новими з аналогічними параметрами, з’єднують відремонтований ЕПРА з колбою і вмикають в електромережу. В іншій конкретній формі виконання справності конденсаторів визначають за величиною їх опорів; заміряють опір переходу напівпровідникового елементу для його прямого і зворотного увімкнення, величини заміру порівнюють і за результатами визначають справність елементу. Якщо опір кола нитки розжарювання високий, то це обрив кола, якщо опір малий (декілька Ом), нитка розжарювання справна. Якщо опір елементів наближається до нескінченності (мультиметр показує 1), то елементи або зв’язки між ними пошкоджені. Якщо величина опору конденсатора мала (близька до нуля), то це говорить про пробій конденсатора. Якщо величина прямого і оберненого опору напівпровідникового близька до нуля, то перехід закорочений, якщо величина прямого й оберненого опору висока (мультиметр показує 1), то обрив ланцюга переходу. Розглянемо конкретно несправності ЕПРА на прикладі лампи ТМ DELUX. Справність резисторів, конденсаторів і напівпровідників перевіряють мультиметром. Діоди перевіряють не випаюючи їх з плати. Для тестування резистора мультиметр переводять в режим виміру опору на межу «продзвонка» або «200» і проводять замір. Якщо резистор цілий, то пристрій покаже деякий опір. Але якщо покаже нескінченність (одиницю), то мультиметр знаходиться на обриві. Якщо конденсатор пробитий, мультиметр покаже нуль. Виявлений пошкоджений елемент схеми випаюють і замінюють новим, таким же або з аналогічними параметрами. Транзистори попередньо можна перевірити мультиметром без випаювання із схеми. Справність транзистора визначають за величиною опорів для прямого й зворотного увімкнення їхніх переходів. Для визначення наявності і характеру пошкодження транзистора можна скористатися запропонованою авторами таблицею стану транзистора (Додаток В). Збірка відбувається в зворотному порядку: приєднують мережеві (220 В) провідники; припаюють нитки розжарювання до відповідних штиркових виводів; вставляють відремонтований ЕПРА в корпус цоколя ЕЗЛ; закривають защіпки. Для того, щоб зробити режим роботи лампи більш м'яким, енергозберігаючу лампу можна модернізувати Для модернізації підійде будь-який NTC-термістор, призначений для обмеження пускових струмів, опором 20-50 Ом. В холодному стані термістор має вказану величину опору, що обмежує через нього струм. При нагріванні опір зменшується, і термістор не впливає на роботу схеми. На спосіб діагностики і ремонту ЕПРА отримане рішення про видачу патенту Результати НР доповідалися на 3-х міжнародних конференціях і опубліковані і використані в звіті про д.б. тему №ДР 0111U002543 .
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Обґрунтувати доцільність, методику діагностики і технологію ремонту ЕПРА ЕЗЛ, які економлять 80% електроенергії, що сприятиме зменшенню витрат споживачів на електроенергію та придбання цих ламп, покращанню екології на нашій планеті за рахунок зменшення викидів парникових газів (ПГ) до атмосфери.
12. Вкажіть очікувані області застосування
Електроенергія
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Енергозбереження
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
Багато країн світу
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?

16. Ступінь опрацювання розробки
Ідея
17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)

18. Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Просування ідеї

Теги: