Двигун внутрішнього згорання зі зворотнім зв'язком

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Плигун Віталій Андрійович

Контактний телефон, мейл: 80939418390, 2vitaliky@ukr.net

Місце проживання, регіон: м.Львів, м.Суми

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) середня

Назва пропонованої розробки (ідеї): Двигун внутрішнього згорання зі зворотнім зв'язком

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Машинобудування

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Вирішує питання досягнення максимально можливих показників ККД за циклом Карно

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Переважна більшість теплових двигунів сучасних конструкцій (в т.ч. і газотурбінні) працюють зі зворотнім зв'язом

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Полягає у використанні ЗЗ для теплових двигунів

Вкажіть очікувані області застосування енергетика, транспорт, і т.п.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? великий економічний ефект

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) обсяг ринку рівний ринку теплових двигунів

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? невідомі

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) ідея

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). ноу-хау

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? співпраці

Теги: