Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ)

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Токай Віктор Нестерович

Контактний телефон, мейл: 80627220519

Місце проживання, регіон: Донецька обл, м. Костянтинівка

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) вища, Львівський політехнічний інститут

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо 3 авторських свідоцтва, системи запалювання

Назва пропонованої розробки (ідеї): Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ)

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: моторобудування

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Створенння ДВЗ з максимальним к.к.д., простим, технологічним, дешевим, "всеїдним", з мін. металоемністю.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Безшатунність, змінна ступінь стиснення, відсутність багатьох традиційних вузлів та деталей, мінімальні механічні втрати, тихохідність з великим крутним моментом.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Можливість функціонального корегування циклів, можливість суттєвого підняття температурних режимів, мала питома вага в порівнянні з високою питомою потужністю, дешевизна, простота.

Вкажіть очікувані області застосування транспорт

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Економія паливних та матеріальних ресурсів, корелятивний вплив на створення нових транспортних засобів, екологічність, добротність.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Абсолютне використання на автотранспорті та інше.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Дещо близький ДВЗ Баландіна. Перевага - в багатофункціональності і простоті.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) ідея

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). На етапі опрацювання

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Запуск виробництва, матеріальна вигода.

Теги: