Двигун з зовнішнім підводом тепла

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Двигун з зовнішнім підводом тепла

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Двигунобудування.

Основні терміни (ключові слова): Кільце, диск, пружини, теплові зони.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Цей двигун має ККД до 85%, бо у нього окремі теплові зони і є можливість в холодної зони частину тепла повертати у теплову зону. Двигун має тверде робоче тіло, працює від усіх джерел тепла та на любому паливі. Він не має ніяких систем, окрім системи постачання палива або тепла та блокування подачи палива або тепла до набору валом двигуна швидкості до 1000 обертів за хвилину.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Двигун має кільце, яке зв`язане натягнутими циліндричними пружинами із внутрішнім диском. Ці кільце та диск мають поцентрові вали, які встановлені у корпусі з можливістю обертання ексцентрично і по площині цього ексцентриситету є розділ між горячою та холодною зонами. Обертальний момент створюється тим, що при подачі тепла у теплову зону симетрія сил відносно площини симетрії руйнується і рівновага натягень пружин руйнується теж.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Цей двигун має дуже великі споживальні якості, має просту, але дуже ефективну конструкцію.

Вкажіть очікувані області застосування Транспорт, спеціальні машини, енергетика та енергозбереження.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Цей двигун збереже кошти на його виготовлення, експлуатацію та дозволить в зв`язку з його великими споживальними якостями мати набагато більш розширену зону застосування теплових двигунів.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде дуже великим, бо споживчі якості нового продукту набагато більші.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги відомі, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на рівні патентів та заявок на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1509561, 1747747, 1808101, 2001298, 2006673, 2027899, 2029133 та 11 заявок на винаходи.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що бізнесовим структурам стане відома ця інформація і вони зроблять належні кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: