Двобічний стопорний механізм

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Двобічний стопорний механізм

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Машинобудування, ліфти та різні підйомники.

Основні терміни (ключові слова): Гвинтова передача, собачки, зірки, барабани.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Двобічні стопорні механізми своїми неполадками нерідко спричиняють аварії з тяжкими наслідками, запропонований механізм не має електроніки, як це має місце у багатьох механізмах, які працюють у наш час усюди, має дуже велику надійність.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Запропонований механізм дуже простий, у ньому задіяна проста гвинтова передача, собачки, зірки та усе, але те що реверс проходить у дуже надійних обставинах зводить раптовість аварій до нуля.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? При реверсі руху барабани з канатами або колеса з зубчастим зчепленням з рейкою практично повністю дуже надійно зчіплюються із деталями корпусу і ніякі обриви не можливі.

Вкажіть очікувані області застосування У ліфтах та різних підйомниках.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Дуже знизиться аварійність, вартість обслуговування та виготовлення цих механізмів.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде дуже великий, бо усі захочуть змінити старий ненадійний механізм на новий надійний.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги відомі, але вони ненадійні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів цей проект знаходиться на стадії патенту на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1044858, 08.09.1981

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що бізнесові структури одержать цю інформацію і зроблять належні кроки у напрямку впровадження цього проекту у життя.

Теги: