Економічно-технічній план розвитку країни на п'ять років

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ремізов Павло Павлович

Контактний телефон, мейл: (050) 947 07 57, remizov.pavel@gmsil.com

Місце проживання, регіон: м. Херсон

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) КВИМУ 1987, інженер-судноводій

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо 2003–2004 рр. — участь у Міжнародній науковій конференції (м. Севастополь), організованій Донецьким національним університетом, та публікації у збірці матеріалів Конференції. 2009р. — міжнародна публікація за системою РСТ патентної заявки на винахід "Каскад-2" — повітряна енергетична літаюча електростанція. 2010р. — публікація у бюллетені Укрпатенту про винахід "Пожарний насос ежекторного типу з турбонагнітачем повітря".

Назва пропонованої розробки (ідеї): Економічно-технічній план розвитку країні на п'ять років

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: економіка, збереження енергії, новітні технології у галузях суднобудування, морського промислу.

Основні терміни (ключові слова): відновлювальна енергетика, ядерний енергетичний пристрій

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? На основі новітніх технологій вихід України з кризи та її перехід до найпотужніших промислових держав світу.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Я пропоную свої розробки для розвитку країни. Відновлювальна енергетика за моїми проектами "Каскад" та "Каскад-2" може перетворити світову енергетику на екологічно безпечну та прибуткову справу. Завдяки цим проектам Україна може заробити достатньо грошей, щоб розрахуватися із заборгованістю за міжнародними кредитами. Так, згідно з моїми розрахунками проект "Каскад-2" може надати сотні мільярдів доларів США. Цей проект завдяки використанню аеростатів дозволить розташовувати у повітряному просторі повітряні електростанції дифузорного типу, здатні задовольнити потреби населення і промисловості. Проект "Каскад" передбачає використання швидкої течії річок та скидів води з гідроелектростанцій для отримання електричної енергії з відновлювального джерела — річок та дамб гідротехнічних споруд. Завдяки проекту гібридного комбайну я пропоную використовувати на комбайні паротурбінний силовий пристрій, котрий завдяки використанню соломи як пального та електричних батарей може працювати без використання нафтового пального. Як капітан дальнього плавання я пропоную повернути Україну до клубу країн — володарів потужного морського транспорту і промислового флоту. Мої публікації за даною тематикою розкривають спосіб досягнення цієї мети. Нова технологія промислу океанічних рибопродуктів з використанням ядерного промислового флоту та кріогенної заморозки здобутих морепродуктів дозволятиме забезпечити морепродуктами населення багатьох країн світу, а Україні здобути статус морської держави, відновити суднобудування на потребу нашої країни.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Усі запропоновані проекти мають енергозберігаючу та екологічну спрямованість. Їх мета — сприяти виходу Україні з економічної кризи.

Вкажіть очікувані області застосування Енергетика, сільське господарство, океанічне риболовство, морський транспорт.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Використовуючи ці проекти Україна може досягти рівня економічно розвинутих країн у найближчі п’ять–сім років.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Завдяки продажу ноу-хау та використанню технологій, запропонованих у моїх проектах, наша країна може стати однією з найрозвинутіших країни світу.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Так. Однак я є противником вітряків, які використають зараз у повітряній енергетиці, — це просто жах наукової та конструкторської думки, якщо можна так висловитися. Хоча будь-який проект має право на існування. Перевага повітряної електростанції "Каскад-2" може бути використана при задіянні цього проекту. Таким самим є становище з іншими моїми проектами. Я тільки маю запропонувати їх зараз.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея, технічне рішення, бізнес-план вже існують. Далі має бути.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту).
Проект "Каскад" — рішення про видачу патенту України на корисну модель від 15.08.2010 р. Проект"Каскад-2" — публікація за міжнародною системою РСТ у жовтні 2009 р. Заявка на винахід до Укрпатенту пропонує комбайн з паротурбінною та електричними батареями від 06.08.10 р. Публікація у матеріалах міжнародної науково-технічної конференції в м. Севастополі у 2003–2004 рр. висвітлює проект відродження рибопромислового океанічного флоту.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Хочу отримати однодумців, бо зараз з цим дуже складно.

Теги: