Електричний замок

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Електричний замок

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Машинобудування

Основні терміни (ключові слова): плата-ключ, плата-замок, електромагніт, защіпка.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Електронні замки складні, у їх виготовленні задіяні дуже високі технології, але є замки і з простими технологіями, а по захисту від злодіїв вони нічим не поступаються електронним замкам, таким і є пропонований електричний замок.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Пропонований замок має дуже просту конструкцію. Рухома плата-ключ накладається з притисканням, бо виступ плати находить на виступ корпусу, на нерухому плату-замок і електроланцюг замикається, струм йде на електромагніт, який піднімає защіпку.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Надійність цього замка від злодіїв полягає у тому, що на її другої гілці електроланцюга ідуть провідники по платі-замку і злодію нема шансів, щоб не замкнути ці дві гілки.

Вкажіть очікувані області застосування Замикання дверей, брам та інше.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Можна за невеликі кошти одержати дуже надійний від злодіїв замок.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде великий, бо цей замок має дуже цінні властивості і може мати вартість набагато меншу, ніж електронний.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на стадії заявки на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Заявка на винахід в Укрпатент № 20040806433, 2004.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що ця інформація дійде до бізнесових структур і вони зроблять належні кроки у напрямку втілення цієї розробки у життя.

Теги: