Електрогенератор

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Тимчак Віктор Михайлович
2. Контактний телефон, мейл
0992915199
3. Місце проживання, регіон
Донецька обл.
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
Електромеханік
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
Немає
6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Електрогенератор
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Електрика
8. Основні терміни (ключові слова)
Електрогенератор, електрика
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Принципово новий електрогенератор, спрямований на зменшення залежності держави від енергитичних ресурсів і збереження екології.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Принцип дії електрогенератора схожий на ті що існують на електростанціях а конструктивно вони різні.
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
У всьому
12. Вкажіть очікувані області застосування
Від побутових до космічних.
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Економічний, науковий, соціальний та екологічний ефект
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
Всі країни
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
Не відомі
16. Ступінь опрацювання розробки
Ідея, технічне рішення, дослідний зразок, креслення
17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)
Прав інтелектуальної власності не має
18. Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Представити на суд науковим фахівцям

Теги: