Газова зброя

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний факультет, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у чотирьох.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Газова зброя

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: зброя

Основні терміни (ключові слова): конвеєрна подача патронів, контейнер

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Газова зброя дуже неефективна, іноді нападник практично не зазнає ушкоджень, а той, що захищається, уражується газом, частки пороху травмують очі.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Спеціальним чином перероблена пістолетна зброя викидає контейнер з газом, який потрапляє тільки на нападника; немає гучного звуку пострілу, нападник не зможе швидко відреагувати на дії проти нього.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Маємо пістолет, який трохи переробляємо (набагато спрощуємо) і контейнер, який викидає газ по двох варіантах: з вибухом у кінцевій точці його руху і без вибуху – простим відкриттям.

Вкажіть очікувані області застосування Оборона від нападу.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Опір нападникам.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде дуже великий, бо нова газова зброя має набагато кращі споживчі якості.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги відомі, але вони менш ефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо)
Через відсутність коштів проект на рівні патентів та заявок на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патенти РФ на винаходи №№ 1804589 і 2067742 та заявки Роспатенту з позитивним рішенням на винахід №№ 92009029/02, 9305091/02; заявка в Укрпатент на винахід № 20040403082.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що бізнесові структури, ознайомившись з цією інформацією, нададуть фінансову підтримку для впровадження цього проекту в життя.

Теги: