Генератор електричного струму

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Мельник Андрій Михайлович

Контактний телефон, мейл: 38(097) 10 18 171, gunnygun@rambler.ru

Місце проживання, регіон: м.Київ

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) вища - НАДУ

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо не маю

Назва пропонованої розробки (ідеї): Генератор електричного струму

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: джерела енергії, електрика

Основні терміни (ключові слова): генератор, електричний струм, інерція

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Поширення нетрадиційних енергетичних джерел

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Найпростіша система складається із генератора електричного струму із маховиком, що має ручний привід. Принцип дії: залежно від маси маховика та його інерції забезпечується виробництво електричного струму певний проміжок часу.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Наукова – ніякої.
Технічна: використання законів фізики на користь людям, самодостатня генеруюча система Спожича: може виористовуватися у будь-яких віддалених місцях або як аварійна система живлення.

Вкажіть очікувані області застосування промисловість, туризм, дозвілля, повсякденне використання

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Екологічні – очевидні.
Соціальні – витрати на придбання є меншими, ніж для аналогічних дизельних та ін. систем; відсутні витрати на обслуговування.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) аналогічні обсягам електричних генераторів (в Україні та світі)

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? не відомі

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) ідея

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). відсутні

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Ініціювання товарного виробництва таких генераторів

Теги: