Індуктивний масштабний перетворювач напруги

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Бутенко Олег Григорович, 54

Контактний телефон, мейл: службовий телефон/факс 526-36-69; домашній телефон 560-51-54; електронна пошта: butenkoog@list.ru

Місце проживання, регіон: Харківське шосе, 180/21, кв. 343, м. Київ, 02121, УКРАЇНА (UA);

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) КПІ, ЕЕФ, ТВН

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Метрологія в електроенергетиці...

Назва пропонованої розробки (ідеї): Індуктивний масштабний перетворювач напруги

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Винахід відноситься до галузі електровимірювальної техніки, а саме, до індуктивних масштабних перетворювачів електричної напруги змінної сили струму високої точності.

Основні терміни (ключові слова): Електровимірювальна техніка; індуктивні масштабні перетворювачі електричної напруги змінної сили струму високої точності.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Винахід може застосовуватись для розробки та виготовлення прецизійних індуктивних масштабних перетворювачів електричної напруги змінної сили струму (подільників напруги) високої точності з поліпшеними метрологічними характеристиками.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Винахід дозволяє розробляти та виготовляти прецизійні індуктивні масштабні перетворювачі електричної напруги змінної сили струму (подільників напруги) високої точності з розширеним частотним діапазоном, які забезпечують широкий динамічний діапазон значень коефіцієнтів ділення з необхідною діскретністью. Впровадження цього патенту дозволить бути першими, та у продовж десятиліть контролювати ринки виробництва та збуту та ринки їх застосування і експлуатації, як на Україні так, при необхідності, і в інших державах.

Аналогічна продукція необхідна регіональним метрологічним центрам, відомчим метрологічним службам, виробникам високовольтних масштабних перетворювачів напруги та трансформаторів напруги змінної та постійної сили струму, обленерго, райенерго, високовольтним магістральним та регіональним електричним мережам, організаціям, що експлуатують високовольтні масштабні перетворювачі напруги та трансформатори напруги змінної та постійної сили струму.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Необхідна точність вимірювання електричних напруг змінної сили електричного струм досягається завдяки застосування подільників електричних напруг різних типів.

Це особливо актуально (підчас грошових розрахунків між виробниками, транспортерами, постачальниками та споживачами електроенергії) при обліку електроенергії на високій напрузі змінного струм, що використовується все частіше.

Це не менш актуально при вимірюванні значень високих випробувальних напруг постійної сили електричного струм, підчас високовольтних випробувань всього електрообладнання.

Зовсім новий, принципово інший «Індуктивний масштабний перетворювач напруги», що надає, принципово недосяжні раніше, суттєві переваги, в тому числі і економічні.

Вкажіть очікувані області застосування Метрологія в електроенергетиці.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Зовсім новий, принципово інший «Індуктивний масштабний перетворювач напруги», що надає, принципово недосяжні раніше, суттєві переваги, в тому числі і економічні.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Тисячі в Україні та сотні тисяч за кордоном...

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Подібні пристрої для вимірювань серійно випускаються за кордоном, наприклад фірмою «Tettex» та коштують сотні тисяч доларів.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо)
Технічне рішення.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент України № 86889 від 25.05.2009 р.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Завершення НДДКР, з послідуючими доведенням розробки до промислового рівня, виробництво та реалізація.

Теги: