Карданна передача

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Карданна передача

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Автомобілебудування

Основні терміни (ключові слова): Шар, шарики, шарнірні чашки, канавки

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Від карданної передачі багато залежить в яких умовах будуть працювати механізми по обидва боки від неї, бо несинхронна передача дає вібрації і зменшує ККД всього пристрою.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Маємо два вали з шарнірними чашками, які з боків обрізані і вставлені одна у одну, вони обидві мають одну шарнірну головку - шар, з яким вони зв`язані шариками.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Конструкція вимагає шарикам бути завжди у бісекторній площині, а раз так, то забезпечена повна 100% синхронність праці цієї карданної передачі.

Вкажіть очікувані області застосування Автомобілебудування.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Там, де буде ця карданна передача, не буде вібрацій і всього того негативного, що з ними зв`язано.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде великий.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналогів багато, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів ця розробка досі знаходиться на стадії патенту на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1795178

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що бізнесові структури одержать цю інформацію і зроблять бізнесові кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: