Комбінований турбоагрегат

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Неумивака Віктор Миколайович. Дата народження 16.09. 1954

Контактний телефон, мейл: 8(093)5292753

Місце проживання, регіон: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Українська сільськогосподарська академія (нині Український державний аграрний університет), зооінженерний факультет, спеціальність – зоотехнія, спеціалізація – племсправа.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Комбінований турбоагрегат

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Повітряні холодильники, кондиціонери, опалювальні агрегати та інші теплонасосні системи, установки для сушки сіна, зерна, тканин та ін., установки для зрідження газів.

Основні терміни (ключові слова): Компресор, детандер, лопатки, компактність, металомісткість, економічність, екологічність.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? В турбоагрегатах, де використовується спочатку стискування повітря, а потім його розширення, використовують компресор і детандер. При невисокому ступені підвищення тиску і високій продуктивності ці агрегати, як правило, виконуються турбінними, оскільки це дозволяє істотно зменшити їх вартість і збільшити ресурс. Турбодетандери можуть виконуватись як осьового типу, так і радіального. Турбокомпресори виконуються майже виключно осьового або відцентрового типу. Відцентрові компресори виграють у ступені підвищення тиску, але програють в економічності. Осьові компресори для досягнення необхідного тиску виконуються багатоступінчастими. Кожен ступінь містить 2 типи лопаток: активні (ті, що обертаються) й спрямляючі (нерухомі). В радіальних турбінах типу Юнгстрем застосовуються 2 ротори, які обертаються в різних напрямах. Це дозволяє відмовитись від спрямляючих лопаток, і цим самим зменшити металомісткість конструкції майже вдвічі та підвищити економічність. Однак турбіни типу Юнгстрем крім переваг мають і недоліки. Головний з них – лопатки в них працюють лише на згин. А це обмежує потужність цих турбін і зменшує виграш у металомісткості. Крім того в компресорі майже неможливо використати принцип турбіни типу Юнгстрем.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. В пропонованому агрегаті застосовано компресор і детандер осьового типу, в яких лопатки працюють частково на згин, а частково на розтяг. Існує також принципова можливість взагалі звільнитись від згинаючого навантаження шляхом надання лопаткам спеціальної форми. Однак, не зважаючи на осьовий тип агрегату, в ньому реалізовано головну перевагу турбіни типу Юнгстрем – відсутність спрямляючих лопаток, завдяки чому цей агрегат істотно виграє як у металомісткості (а отже, і в масо-габаритних показниках), так і в економічності (за рахунок меншої кількості лопаток і, отже, меншим втратам енергії від тертя повітря об поверхню лопаток). Це досягається шляхом обертання парних та непарних робочих коліс у взаємно протилежних напрямах.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Суміщення переваг осьових турбоагрегатів і турбіни Юнгстрем (парні та непарні робочі колеса обертаються в протилежних напрямах).

Вкажіть очікувані області застосування Зрідження газів, сільське та комунальне господарства, установки тепла і холоду, дистиляція (а, отже, і опріснення), а також очистка води шляхом виморожування і т.п.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Економічний (підвищення ккд турбоагрегата), еологічний (відмова від фреонових холодильних та теплонасосних установок), соціальний (забезпечення засушливих регіонів України прісною водою за рахунок опріснення морської, збільшення випуску і зниження вартості води, очищеної шляхом виморожування, створення установки для сушіння сіна, забезпечення за рахунок цього тварин кормами, а населення – продуктами харчування).

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Практично всі розвинуті країни.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Продукція ВАТ «Мотор-Січ», у якій використовувались традиційні турбоагрегати з усімапритаманими їм недоліками.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Впровадження і одержання винагороди.

Теги: