Комплекс з переробки відходів будівництва і ПЄТ на виробництво

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім'я та по-батькові, вік
Плотніков Сергій Сергійович

2. Контактний телефон, мейл
(093)214-65-46

3. Місце проживання, регіон
м.Київ

4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
-

5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
Немає

6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Комплекс з переробки відходів будівництва і ПЄТ на виробництво

7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Життєві потреби людини

8. Основні терміни (ключові слова)
Покращення екології.

9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Ще один крок до очищення навколишнього середовища. Державні полігоні відходів вже переповнені відходами пластику, політелену та важким сміттям будівництва.

10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Таким шляхом за невеликі енергоресурси можливо переробляти відходи на дуже практичні речі, на які кожного року державний бюджет витрачає багато коштів.

11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Сировина за своєю властивістю буде така ж міцна як бетон та набагато менше буде руйнування від природних факторів.

12. Вкажіть очікувані області застосування
Покращення екологічного стану і припинення забруднювання земельного ресурсу.

13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
В економічному плані таку сировину можна використовувати на реставрацію, заміну зношених бетонних поверхонь, виробництво плит, фасадів - дуже великий вибір напрямків застосування.

14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
Тут має два напрямки: утилізації і виробництва... і обидва напрямки актуальні завжди.

15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
Аналог є у Європі, де вкладають деякі частини асвальтовоного покриття із втор-ПЄТ відходами і мають дуже добрі відгуки і властивості.

16. Ступінь опрацювання розробки
• ідея
• технічне рішення

17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)
-
18. Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Можливо критику, можливо розуміння, пораду, а може й повне розуміння та державне фінансування.

Теги: