Конструкція теплозахисного елементу фасадів будівель і технологія його перехресного монтажу

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Котюк
6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Конструкція теплозахисного елементу фасадів будівель і технологія його перехресного монтажу
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Будування
8. Основні терміни (ключові слова)
-
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
На фоні інтенсивного виснаження природних ресурсів Землі чи не найголовнішою у світі стає проблема енергозбереження та раціонального використання енергоносіїв. Тому усе більшого значення набуває питання зменшення витрат енергії на опалення будівель в холодну пору року.
Метою проекту було завдання розробити пожежобезпечне, технологічно просте у виготовленні та монтажі зовнішнє покриття стін будівель, теплопровідність і вага якого не поступалися б аналогічним параметрам пінопласту.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Гіпотеза дослідження полягала в тому, що цим критеріям відповідають тонкостінні П-подібні елементи, які можна виготовити із звичних будівельних матеріалів і монтувати на стінах перехресним способом.
Матеріали та методи дослідження. Пошук варіантів конструкцій теплозахисних елементів з найбільш поширених будівельних матеріалів дозволив зробити декілька висновків.
По-перше, саме по собі додаткове тонке покриття стіни зменшить її теплопровідність не набагато. Але якщо його поставити з невеликим зазором від стіни, то це спричинить додатковий теплозахист з прошарку наявного там повітря. Адже повітря має в 15-20 раз нижчу теплопровідність порівняно з цеглою, котра є основним стіновим матеріалом старих будівель.
По-друге, в зоні контакту повітря і твердої стіни може стрибкоподібно змінюватися температура самого повітря (dT).
По-третє, цей повітряний проміжок не можна зробити досить широким, через загрозу виникнення конвективних потоків, котрі збільшать теплопровідність проміжку. Оптимальним за шириною можна вважати зазор у 20-30 мм, що, до речі, відповідає величині повітряного проміжку в склопакетах.
Концепція дослідження базується на розробленій теоретичної моделі теплозахисного покриття стін будівель відповідно до гіпотези та вихідних положень проекту.
Результати дослідницько-експериментальної роботи. Розробляючи і досліджуючи функціональні можливості різних конструкцій теплозахисного елемента фасадів, було зроблено висновок про те, що з багатьох міркувань найбільш вдалою є П-подібна конструкція елемента в боковому перерізі.
Вибір такого варіанта дозволить, зокрема, суттєво здешевити випуск теплозахисних елементів, при застосуванні технології екструзії з наступним розрізанням їх на квадратні сегменти. У лабораторних умовах було відпрацьовано технологію виготовлення гіпсових натуральних зразків теплозахисних елементів (фото 1.).

Теоретична модель теплозахисного покриття стін будівель
Рис.1. Теоретична модель теплозахисного покриття стін будівель

Зразок гіпсового теплозахисного елемента
Фото 1. Зразок гіпсового теплозахисного елемента

Для забезпечення гарантованої надійності покриття при монтажі елементів на верхніх поверхах будівель розроблено оригінальну технологію зміцнення кріплення теплозахисних елементів до фасаду та між собою за допомогою синтетичної сітки або іншого монтажного волокна. За профілем накладання на стіну сітка подібна до меандру чи зигзагу. При монтажі вона проходить крізь стики між елементами і кріпиться одночасно як до стіни будівлі, так і до верхніх поверхонь теплозахисних елементів. Така технологія надає теплозахисному покриттю якостей монолітності при високій надійності кріплення. Меандроподібний спосіб накладання сітки забезпечує належне з’єднання навіть у випадках відривання декількох елементів поспіль. Це захищатиме також й пішоходів від травмування через падіння елементів фасаду при природних катаклізмах.
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Запропонований теплозахисний елемент фасадів будівель виявився технологічно раціональним і доступним у виготовленні та монтажі, достатньо легким і міцним. При руйнуванні такого елементу зовнішньою форс-мажорною силою теплозахисне покриття можна легко і швидко відновити.
12. Вкажіть очікувані області застосування
-
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
економічні,соціальні,технологічні
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
-
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
-
16. Ступінь опрацювання розробки
ідея, інноваційний проект

Теги: