LENR генератор

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім'я та по-батькові, вік
Богданченко Олександр Михайлович

2. Контактний телефон, мейл
+38-050-351-0846, h2energy@i.ua

3. Місце проживання, регіон
м.Київ

4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
Вища, КПІ, радіотехнічний факультет, радіотехніка

5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
Sikorsky Challenge

6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
LENR генератор

7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Фізика

8. Основні терміни (ключові слова)
LENR, ХТЯ, E-Cat, РАВ, енергозабезпечення

9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Переваги LENR генератора – енергія виробляється на місці її споживання, тому не потрібні ні площі для ГЕС, ТЕС, АЕС, ні транспортні комунікації для постачання енергоносіїв, ні для розподілу електроенергії – ЛЕП, мережі електропідстанцій, об’єднаних в обленерго, та ін. Порівняно з СЕС, ВЕС – незалежність від погодних умов, часу доби, сезону року.
Вплив на екологію – зниження шкідливих викидів –CO, NO, радіоактивних відходів (РАВ). Також для РАВ – нейтралізація, замість захоронення.

10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
LENR генератор отримує енергію за рахунок зміни ізотопного складу речовини в плазмовому розряді. Речовиною може слугувати вода, розчин, емульсія або суспензія побутових чи промислових відходів, в тому числі і радіоактивних.
Модульний LENR генератор, потужністю 10 кВт, для енергозабезпечення індивідуального будинку, котеджу, квартири, транспортного засобу або виробництва, підприємства при нарощуванні кількості модулів до потрібної потужності – N+1. LENR генератор, порівняно з сонячними, чи вітровими електростанціями (СЕС, ВЕС) не залежить ні від погодних умов, ні від часу доби, ні від пори року. Побічним ефектом LENR генератора є утилізація відходів, в тому числі і радіоактивних.

11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
LENR генератор отримує енергію за рахунок зміни ізотопного складу речовини в плазмовому розряді.

12. Вкажіть очікувані області застосування
Енергетика, енергозабезпечення індивідуальних споживачів і виробництв, утилізація відходів, в тому числі і РАВ.

13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Економічні, екологічні, наукові, соціальні.

14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
Ринок енергоносіїв в Україні та за кордоном.

15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
E-Cat Андреа Россі - потрібне точне регулювання температури реакції.

16. Ступінь опрацювання розробки
Ідея.

17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)
Ноу-хау.

18. Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Зацікавлених інвесторів.

Теги: