Ліувальний килимок "Тріо"

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Зуб Тарас Романович

Контактний телефон, мейл: 80509576394, tzub@ukr.net

Місце проживання, регіон: Львів

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) вища базова, художник по склу

Назва пропонованої розробки (ідеї): Ліувальний килимок "Тріо"

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: медицина

Основні терміни (ключові слова): Лікувальний килимок "Тріо"

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? зняти ревматичні запалення м"язевої системи хребта. Прискорити кровопостачання та рухпоживних речовин до уражених місць: міжхребцева грижа, переломи кісток, опіків, забоїв. Стимулювання роботи центру імунної системи-тимусу. Може використовуватись для оздоблення інтер"єру

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. обігріває не тільки тіло, а й приміщення. Ззовні має вигляд як звичайний килим Лікування дітей світлотерапією

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? лікує за допомогою магнітів і природнього каміння. Нове функціональне використання килимового покриття

Вкажіть очікувані області застосування автомобілі, санаторії, дачні будиночки, квартири

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? соціальні

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) в Україні та за кордоном

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? турманієвий матрас з підігрівом фірми Nuga Best NM-2500. Його недоліки - непривабливий естетичний вигляд, єдиний вид лікувального каміння і те, що він передбачає тривалий цикл лікування (до 120сеансів) не може бути використаний для магніто- та кольоро-терапії.

В основу корисної моделі поставлено задачу створити більш ефективний лікувальний килим з меншим терміном лікування, створити можливість для магніто- та кольоро-терапії і зробити придатним для оздоблення приміщення

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) модель

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). корисна модель

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? планую втілити у виробництво або продати патент

Теги: