Магнітні двигуни

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Пекарюк Степан Васильович, 47 років

Контактний телефон, мейл: +380969557303

Місце проживання, регіон: с.ДІЛОВЕ, Закарпатська. обл

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) середня, Тячівське ПТУ

Назва пропонованої розробки (ідеї): Магнітні двигуни

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: токарно-фрезові розробки

Основні терміни (ключові слова): статор, ротор, маховик

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Економія енергіі

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. 25% маховик, 75% двигун і допоміжна енергія для запуску

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? із 100% 50% іде на роботу двигуна, а 50% можна використовувати

Вкажіть очікувані області застосування від автостанцій до електростанцій або серце для робота

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? економічно-екологічні

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) від іграшок до космосу

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? енергія потрібна тільки для запуску

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) ідея

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). корисні моделі

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? щасливе майбутне

Теги: