Магнітний перетворювач зворотньо-поступового руху

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у 10 журналах і 19 газетах, у журналі "Винахідник і раціоналізатор" №4 за 2003 статя на 5-х сторінках

Назва пропонованої розробки (ідеї): Магнітний перетворювач зворотньо-поступового руху

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Машинобудування

Основні терміни (ключові слова): постійні магніти, втулка, шток, циліндричні поверхні

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Пристрій не має безпосереднього тертя між його рухомими деталями, а також бокових навантажень. Вирішується актуальна проблема змащення.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Пристрій має в своєму складі втулку, шток та постійні магніти. Рух штока через постійні магніти змушує обертатись втулку, що дає переваги у терті та у векторності навантажень.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Немає такого пристрою, який би через постійні магніти перетворював зворотньо-поступовий рух у постійний обертальний рух

Вкажіть очікувані області застосування На транспорті та в машинобудуванні

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Пристрій дозволить збільшити ККД, надійність, довговічність використання машин та агрегатів та зменшити витрати на їх будування.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде великий, бо цей пристрій має дуже цінні властивості.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони мають великі витрати на тертя та великі бокові навантаження, які зводять до потреби частого ремонту цих пристроїв.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Розробка знаходиться на стадії патенту на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). патент РФ № 2004830, дата подання заявки 09.01.1991

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Цей винахід заслуговує на втілення його у життя.

Теги: