Малогабаритний роторний насос витиснення

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Малогабаритний роторний насос витиснення

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Насособудування

Основні терміни (ключові слова): Гвинтова лопать, диск з прорізями для лопати, ротор.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Нема на сьогоднішній день насосів витиснення, які б мали велику продуктивність при малих габаритах.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Маємо корпус із тороїдальною робочою камерою, поперек якої у корпусі диск із прорізями для гвинтової лопаті, яка жорстко встановлена у середині ротора.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Гвинтова лопать має більш одного оберту її гвинтової лінії, це призводить до того, що для диска не треба якогось приводу, а крім того потік рідини, що протискується цім насосом неперервний.

Вкажіть очікувані області застосування Насособудування

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Цей насос дозволить набагато ефективніше проводити різні дуже об`ємні роботи, наприклад, буріння глибоких свердловин, перекачувати нафту або газ на великі відстані та інше.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде дуже великий.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги відомі, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів цей проект досі на рівні патенту та заявки на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1523726, 1987 та заявка на винахід в Укрпатент № 2002010263, 2002

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що бізнесові структури одержать цю інформацію і зроблять кроки у напрямку впровадження цього проекту у життя.

Теги: