Масовий двигун

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, ermanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Масовий двигун

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Транспорт та безпаливна енергетика

Основні терміни (ключові слова): вантажі, стержні, шарніри, диски, гантелі

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Нема транспорту, який би не залежав від стану дороги, нема ефективних безпаливних енергетичних пристроїв.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Маємо вантажі, які шарнірно зв`язані, рухаються по замкненій траєкторії і при цьому у один бік вони зближуються, а у другий –віддаляються. Цей пристрій горизонтально - рушій, вертикально - безпаливний двигун, бо гравітаційна сила діє по різному.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Цей пристрій від його прототипу - інерційних двигунів відрізняється тим, що немає вібрацій, ККД набагато більший та двояке його застосування.

Вкажіть очікувані області застосування Транспорт та енергетика.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Покращиться економіка.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок дуже великий.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Інерційні двигуни.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів проект тільки на рівні заявок на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Подані заявки на винахід у Укрпатент, остання № 200605278

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що бізнесові структури про все це узнають та допоможуть коштами.

Теги: