Математичне відкриття з елементарної математики

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Погосов Маркар Мосесович, 79 років

Контактний телефон, мейл: 80977883461

Місце проживання, регіон: м. Кам'янець-Подільський

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) вища, кібернетика

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо значна кількість публікацій в галузі математики, кібернетики, статистики, економіки

Назва пропонованої розробки (ідеї): Математичне відкриття з елементарної математики

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: класична математика

Основні терміни (ключові слова): числові послідовності

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Класична математика

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Світова

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Відкриття

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Реалізація відкриття зацікавленими особами

Теги: