Механизм преобразования возвратно-поступательных перемещений поплавка волновой энергетической установки

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Подлисецкий Александр Семенович

Контактний телефон, мейл: E-mail: Podlisecki@rambler.ru, 0 295 6 03 20.

Місце проживання, регіон: Ул. Котовского 3 кв. 9, г. Борисполь, Киевская обл.

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Средняя.

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Нет.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Механизм преобразования возвратно-поступательных перемещений попловка волновой энергетической установки

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Относится к энергетическим установкам.

Основні терміни (ключові слова): волновая энергетическая установка

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Экологически чистый источник электроэнергии.Экономия энергоресурсов.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Механизм преобразует возвратно-поступательные перемещения поступающие от волны в вращательное движение генератора.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Механизм прост и надежный.

Вкажіть очікувані області застосування Прибрежная морская зона.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Дешевая электроэнергия. Предохраняет берега от размыва.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Прибрежная зона Черного моря, которая не представляет интерес для отдыха, острова, страны имеющие выход к открытым морям.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналогов много, но они сложны и менее надежны.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Техническое решение.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент Украины на изобретение UA 76468 C2.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Помощи в ее реализации.

Теги: