Метод та схема пристрою конвертації механічної енергії обертання Землі в електричну

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Процан Юліан Володимирович, 38

Контактний телефон, мейл: +38 097 927 3588, yul_pro@ukr.net

Місце проживання, регіон: м. Дніпропетровськ

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Вища, МДТУ ім. М.Е.Баумана, робототехніка

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо статті в журналах та методичних посібниках: Безуглий В. А., Процан Ю. В., Бондаренко С. Г. (2002): “Комплексні іспити корисного навантаження дистанційного зондування Землі для австралійсько-українського космічного апарату”

Назва пропонованої розробки (ідеї): Метод та схема пристрою конвертації механічної енергії обертання Землі в електричну

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Енергетика

Основні терміни (ключові слова): Альтернативні джерела енергії, гео-енергетична станція, гіроскоп, мультиплікатор

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Залежність України від імпортних енергоносіїв, забрудненність атмосфери, монополізм енергетичних компаній і т.і.
Проблематика. Гео-енергетична станція дозволить отримувати екологічно чисту електроенергію незалежно від місця розташування користувачів, зняти проблему індивідуального забезпечення електроенергією.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Головна проблема отримання енергії від обертання земної кулі - відсутність точки опори, у якій можна було б розташувати електрогенератор. Сутність ідеї полягає у тім, що таку точку опори можна створити, використавши вільний гіроскоп. Гіроскоп "ловить" обертання Землі і через спеціальний механізм передає момент на вал електрогенератора. Кінематична схема такого механізму і його конструкції розроблена.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Розробки у даному напрямку проводились: в університеті м.Чікаго при підтримці НАСА (80-і роки). Але елементарні розрахунки демонструють значні маси (десятки тон) пристроїв (наприклад, гіроскопа), що не дозволяє практично реалізувати систему. Новизна розробки полягає у можливості реалізувати установку з питомим показником 800кг/кВт, тобто реально можливим для створення.

Вкажіть очікувані області застосування Індивідуальні будівлі, котеджі, малі фірми, цехи, т.і.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Економічний ефект - дешева та незалежна електроенергія;
науковий - створення нового типу джерела електроенергії;
технічний - реалізація механізму штучної точки опори;
соціальний - забезпечення користувачів електроенергією незалежно від їх місцезнаходження;
екологічний - абсолютна чистота виробленої енергії.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) В Україні ринок порахувати важко - існує значна залежність від нафто-газової монополії. Світовий ринок потреби в альтернативній енергії складав у 2006 році 200 млн. доларів. ЕК називає щорічний ріст ринку на 10-12%.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналог один - розрахунки Лабораторії енергетики університету Чікаго. Недолік - значні маси пристроіїв. Перевага нашої розробки - можливість практичної реалізації з "нормальними" масами.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея, технічні рішення, бізнес-план.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Винахід та ноу-хау - не запентовані.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Можливість запентувати винахід в Україні з пріоритетом РСТ. В найкращому випадку - отримати фінансову пітримку на проведення моделювання та виготовлення корисної моделі.

Теги: