Модульний пристрій для перетворення енергії хвиль

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім'я та по-батькові, вік
Михайло Литовченко

2. Контактний телефон, мейл
067 635 7580, m6357580@gmail.com

3. Місце проживання, регіон
м. Дніпро

4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
Дніпропетровський державний університет, фізико-технічний факультет, інженер-механік з проектування ракет

5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
Журнал «Водопостачання та водовідведення», Збірник доповідей міжнародного конгресу «ЕТЕВК-2013», Україна, м Ялта, 2013, № 3
«Енергетика та електрифікація», науково виробничий журнал Мінпаливенерго України, м Київ, 2013, № 9 (361)
«Вода і водоочисні технології», науково-практичний журнал українського суспільства фахівців в області очищення води, Україна, м Київ, 2014, № 2 (72)

Доповіді на міжнародних конференціях:
- INORE 2016 Північноамериканський симпозіум, Мен, Сполучені Штати
- MINOX 2016 Виставка і конференція винахідників Балтійських країн, Рига, Латвія
- ESS 2017 МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» Київ, Україна

6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
МОДУЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ ХВИЛЬ

7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Електрика

8. Основні терміни (ключові слова)
відновлювальна енергетика, перетворення енергії хвиль, опріснення

9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Для початку я хотів би систематизувати наявну у вільному доступі інформацію про стан справ в сегменті альтернативної енергетики.
Якщо коротко, то в світі на сьогоднішній день не вирішена проблема отримання енергії в доступному для огляду майбутньому взагалі і з поновлюваних джерел зокрема. Сонце і вітер поки набагато дорожче викопного палива і незручні в застосуванні. Геотермальна екзотика ще дорожче і малоефективна в більшості випадків. Єдині, хто заробляє на цьому ринку, так це власне виробники обладнання. І саме з їхньої подачі час від часу повідомляється про черговий «гігантськопроривний» проект, який ось-ось врятує людство. Однак, на перевірку, райдужні перспективи обертаються черговим крахом і банкрутством ... І головна причина невдач, це дуже низький КВВП (коефіцієнт використання встановленої потужності) вітряків і фотовольтаїки, який визначений природою і не може бути змінений людиною.
Але, існує так звана «Енергія океану». Це припливи-відпливи і енергія морських хвиль. І якщо припливи і відливи є не скрізь, то вітрова хвиля присутня практично скрізь і завжди. А якщо врахувати, що 70% населення планети живе поблизу берегів морів або океанів, то стає зрозумілим інтерес вчених, політиків і бізнесу до цього сегменту енергетичного ринку. Одна проблема: ніхто поки не може запропонувати конкурентоспроможне технічне рішення для перетворення енергії морських хвиль! Існуючі розробки знаходяться на стадії пілотних зразків і не в змозі ні зараз, ні в осяжній перспективі забезпечити прийнятну вартість кВт одержуваної електроенергії з урахуванням всіх понесених витрат (LCOE). Але, з огляду на величезні перспективи даного напрямку, в усьому світі тривають пошуки можливих рішень і інвестуються величезні кошти в розвиток лідируючих на ринку компаній.

10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Ось пояснення нашого технічного рішення:
При накаті хвилі крутний момент забезпечує сила Архімеда, а при спаді хвилі - сила тяжіння. Причому, обертання ініціюється завжди в одному напрямку. Окремі модулі коаксіально збираються в секції, що забезпечує збільшення потужності і плавність роботи. Крутний момент забезпечує роботу насоса високого тиску. Попередньо очищена від механічних домішок морська вода під тиском близько 30-40 атмосфер по трубопроводу подається на берег для здійснення корисної роботи. Все необхідне технологічне обладнання змонтовано в транспортному контейнері, в якому було поставлено пристрій. Спочатку, близько 10-15% морської води опріснюється на зворотньоосмотичній мембрані і направляється в збірну ємність для прісної води. Основна ж кількість морської води направляється в резервуар для вирівнювання тиску і далі на гідротурбіну для генерації електроенергії. Після цього морська вода під звичайним тиском повертається в море. Отриману таким чином електроенергію можна продати в мережу, можна зарядити акумулятори і використовувати для локального споживання. Прісну воду можна подати в трубопровід, а можна розфасувати в тару для зберігання і подальшого використання.

11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Чомусь люди вирішили, що пристрій для перетворення енергії хвиль буде гойдатися на хвилях. І ось вже багато років наполегливо повторюють одні й ті ж помилки. Наша технологія дозволяє відразу перетворювати енергію хвиль в обертання робочого механізму. Це набагато ефективніше маятникових схем, оскільки немає втрат енергії на подолання знакозмінних навантажень.

12. Вкажіть очікувані області застосування
- енергетика
- водопостачання
- захист довкілля (острови)

13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Автори багатьох проектів в хвильовому енергетичному секторі змогли надати інвесторам дивовижні економічні розрахунки. Їх об'єднує одна спільна риса: всі вони були дуже амбітними і дорогими. Біда в тому, що ніхто з них не зміг підтвердити життєздатність запропонованих технічних рішень . Так вийшло, що сьогодні всі відомі компанії, включаючи Pelamis, Aquamarine, Carnegie і багато інших, не можуть запропонувати ринку доступну вартість обладнання. Наші наміри більш прагматичні - ми хочемо представити на ринок невелике, але ефективне обладнання. І тільки тоді почати масштабування. Тому ми очікуємо високу потребу в створенні спільних проектів із зацікавленими компаніями або продажу ліцензій.

14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
З інформації Міжнародного Енергетичного Агентства (США) обсяг ринку у 2016 році становив більш, ніж 300 млрд. доларів

15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
Ми винайшли свою оригінальну динамічну схему, тому наша технологія має декілька переваг у порівнянні з відомими рішеннями в галузі поновлюваних джерел енергії:
- висока ефективність при будь-яких хвилях та виживання в шторм
- проста установка, простота обслуговування, не займає місця на суші
- захищає берегові лінії від ерозії хвиль і не забруднює навколишнє середовище
- виглядає досить естетично і не заважає розвитку туризму

16. Ступінь опрацювання розробки
- ідея
- технічне рішення
- бізнес-план
- дослідний зразок
- модель
- креслення
- технологія
- інноваційний проект

17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)
- патент на корисну модель UA 75844
- патент на винахід UA 114238
- заявка PCT/UA2017/000109

18. Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Сподіваюся привернути увагу небайдужих людей, котрі будуть мати бажання побачити величезну привабливість проекту та мають необхідні інвестицій для виходу на величезний міжнародний ринок.

Теги: