Молекулярний двигун

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник","Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Молекулярний двигун

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: енергетика

Основні терміни (ключові слова): труби, насоси, шнек, електродвигуни

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Енергетична криза, подорожчання палива дає нагоди для винаходів у альтернативній безпаливній енергетиці. Частки, які не мають статичної маси, віддають енергію.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Мій двигун має спеціальний шнек, у якому повітря одержує вихровий рух із вібраціями, що дозволяє мати велике виділення тепла, яке при розширенні повітря обертає цей шнек і вал генератора струму.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Частки (наприклад, нейтрино) не мають статичної маси, але мають велику енергію, яку вони віддають при різних обставинах, наприклад, як тут, при закрученні середовища.

Вкажіть очікувані області застосування Альтернативне постачання електроенергії.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Від цього дуже виграє економіка підприємств, громадян і країни у цілому.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде дуже великий.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Є аналогічні розробки по енергетиці вітру та сонця, але вони непостійні та дуже затратні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів проект знаходиться на стадії заявок на винаходи.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Подана в Укрпатент заявка на винахід № 200612448

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Бізнесові структури зможуть ознайомитись з винаходом і дадуть кошти на дослідницький зразок.

Теги: