Муфта зчеплення без фрикційних поверхней

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Муфта зчеплення без фрикційних поверхней

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Машинобудування, шахтне устаткування.

Основні терміни (ключові слова): співвісні вали, трубопровід, кран.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? У шахтах багато буває випадків, коли іскріння між фрикційними поверхнями муфт зчеплення зводять до займання пожежо-небезпечної суміші з дуже негативними наслідками.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Запропонована муфта зчеплення має співвісні вали, які зв’язані із втулкою у циліндрі таким чином, що, коли рідина по черзі переходить з одного простору з боків цієї втулки у другий, обертальний момент з одного валу на другий не передається, а коли на шляху цієї рідини закриваємо кран, то обертальний момент з валу на вал вже передається.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Ми не маємо сухого тертя, зчеплення здійснюється тоді, коли втулка вже поступово не рухається і шарик по канавці, замкненій з нахилом до вісі обертання, вже не може пройти увесь оберт і зчеплює рух обох валів.

Вкажіть очікувані області застосування У машинобудуванні і особливо у шахтному устаткуванні.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? У шахтах не буде займання пожежо-безпечні суміші, збережуться життя людей.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде дуже великий, бо потрібні небезпечні шахти.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги відомі, але вони дуже складні і малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на рівні патенту на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1234680, 1984.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що ця інформація стане відомою бізнесовим структурам і вони зроблять належні кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: