Наукове суспільствознавство

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Клець Дмитро Васильович, 1950 р.н.

Контактний телефон, мейл: 8096 233 67 23, dmytro_kl@ukr.net

Місце проживання, регіон: Рівненська обл.

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) КДУ, біофак, нейрофізіолог.

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Публікацій кілька десятків. Чимало постановочних статей в Інтернеті.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Наукове суспільствознавство

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Пояснення суспільства та світогляду як цілого.

Основні терміни (ключові слова): Наукове суспільствознавство. Структура світогляду.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Пояснив причини суспільних та світоглядних проблем. Розробив методи гарантованого покращення.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Створив варіант загальної теорії систем, на основі якого цілісно описав суспільну та світоглядну проблематику.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Це абсолютна світова наукова новизна.

Вкажіть очікувані області застосування Буквально всюди.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Вирішення цивілізаційної кризи в цілому та національних проблем зокрема.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Якщо продавати по-єврейськи - то десятки млрд. прибутків. Якщо по-українськи - то суцільні збитки.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналогів немає.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Інноваційний проект.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Багато відкриттів.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Сподівання дуже маленькі, та все ж...

Теги: