Нетравматичний контакт у випадках аварій, травм, хвороби тощо

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Воскобойников Ігор Григорович

Контактний телефон, мейл: (095)-539-77-74

Місце проживання, регіон: м. Єнакієве, Донецька область

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
1. Винаходи у часи СРСР.
2. Винахід у сучасній Україні - патент № 92388.
3. Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Нетравматичний контакт у випадках аварій, травм, хвороби тощо

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Усі види пасажирського транспорту, медицина, побутове обслуговування хворих, інвалідів.

Основні терміни (ключові слова): Внутрішнє оснащення транспортного засобу, матраци, постілі, ноші, спасіння при пожежі зі значних висот.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Конструкція використовуваного матеріалу дозволяє гасити до нуля навантаження падіння при аварії, принаймні, на швидкості 130 км/год, безпечно падати з висоти 20-40 й більше метрів.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники.
1. Опублікована заявка за адресою.
2. Конструкція дозволяє повністю амортизувати небезпечне навантаження або гасити його відповідним руйнуванням конструкції без пошкодження людини.
На практиці експериментально підтвердилась безпечність контакту при транспортуванні хворого тощо (найпростіші варіанту винаходу).

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
1.Дозволяє транспортувати нетранспортабельних хворих.
2. Спасіння, у тому числі самоспасіння та взаємоспасіння, падінням з висоти (при пожежі тощо).
3. Дозволяє "безприв'язне" утримання дітей у автомобілях.

Вкажіть очікувані області застосування Пасажирський транспорт, медицина катастроф, пожежна техніка, техніка безпеки тощо.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
1. Зменшення втрат від травматизму й загибелі людей.
2. Удосконалення й здешевлення пасажирського транспорту.
3. Удосконалення взуття, одягу тощо.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Розвинуті країни світу із розповсюдженням пасажирського транспорту, багатоповерховим та висотним будівництвом тощо.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
1. За кількома варіантами - аналоги не виявлено.
2. Перевага над відомими технічними рішеннями у медицині - розширення можливостей надання медичної допомоги, зменшення іманентного травматизму (постіллю) тощо.
Досягається за рахунок застосування відомого матеріалу у конструкціях або невідомих, або змінених.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо)
1. Технічні рішення.
2. Випробовування.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту).
1. Винаходи.
2. Ноу-хау.
3. Україна заявки на патент винаходи:
3.1. А 2010 08867 - 16.07.2010 року.
3.2. а 2011 02261 - 04.02.2011 року.
3.3. а 2011 05834 - 10.05.2011.
3.4. http://www.wipo.int/patentscope/search/en/detail.jsf?docId=WO2012008937&...(%202012/008937)&maxRec=1

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Сприяння у подальшому доведенні винаходу до практичного застосування (витрати на пошук експериментальної бази, експерименти, виготовлення дослідницьких та експериментальних зразків, їхня оптимізація, встановлення максимальних та оптимальних характеристик; пошук партнерів у цьому, у патентуванні за кордоном, у подальшому просуванні та реалізації за ліцензіями й ліцензійними договорами - усе паралельно відповідно до результатів й на обопільно вигідних умовах.

Теги: