Низкотемпературный тепловой двигатель

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім'я та по-батькові, вік
Подлисецкий Александр Семенович 69 лет
2. Контактний телефон, мейл
Т. 0955932688 м: a.podlisecki@gmail.com
3. Місце проживання, регіон
Г. Борисполь Киевская обл.
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Низкотемпературный тепловой двигатель
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Механіка, двигуни та насоси, освітлення, опалення
8. Основні терміни (ключові слова)
двигатель, привод компрессора, отопление, привод электрического генератора
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Изобретение относится к тепловому двигателю, способному работать от солнечной или геотермальной тепловой энергии. Основным предназначениям двигателя является привод компрессора геотермального отопления или привода электрического генератора.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Работа двигателя основана на тепловом объемном расширении жидкости. Двигатель содержит герметическую емкость, внутри которой находится теплообменник, емкость заполнена рабочей жидкостью. При тепловом объемном расширении, рабочая жидкость из емкости поступает через гидравлический мотор в аккумулятор среднего давления. При тепловом объемном сжатии, рабочая жидкость из аккумулятора среднего давления поступает через гидравлический мотор в емкость. Вал гидравлического мотора, является выходным валом теплового двигателя.
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Использование в качестве рабочего тела двигателя жидкость.
12. Вкажіть очікувані області застосування
Энергетика и геотермальное отопление.
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Расчеты показывают, что если применять в качестве рабочей жидкости метиловый спирт, при этом использовать емкость с объемом 1,5 метра кубического, с цикличностью прогрева или охлаждения 1 минута, разностью прогрева охлаждения 30 градусов, средним рабочим давлениям жидкости 400 атм., получаем индикаторную мощность теплового двигателя 35 кВт без учета потерь. Для циркуляции теплопередающей жидкости понадобится насос с мощностью 2,5 кВт.
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
Предполагаю глобальный масштаб рынка
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
К аналогом можно отнести турбины, приводимые в движение парами низкокипящей жидкости. Применяются в геотермальных электростанциях, недостаток, большая разница температур между нагревом и охлаждением.
16. Ступінь опрацювання розробки
технічне рішення
17. Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)
Патент Украины на изобретения № 111286, заявка подана 30,12,2014
18. Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Финансовую поддержку государства в создании промышленного образца или совместную работу с инвестором, возможна продажа патента.
19. Завантажити файл, зображення або фото.
Низкотемпературный тепловой двигатель

Теги: