Нова технологія виготовлення гвинта

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Кащенко Віктор Михайлович
2. Контактний телефон, мейл
-
3. Місце проживання, регіон
м.Київ
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
вихованець гуртка «Авіамоделювання» Центру технічної творчості та професійної орієнтації шкільної молоді
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
-
6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
Нова технологія виготовлення гвинта
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Механіка
8. Основні терміни (ключові слова)
-
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
В роботі представлено нову технологію виготовлення більш міцного і швидкісного гвинта.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Етапи проведеної роботи:

 • Сканування прототипу гвинта
 • Аналіз і обробка результатів сканування
 • Проектування профілю
 • Проектування поверхні переходу від пера до втулки гвинта
 • Проектування прес-форми
 • Проектування електродів
 • Виготовлення базової поверхні прес-форми
 • Виготовлення формоутворюючої поверхні та поверхні роз’єма прес-форми
 • Доопрацювання формоутворюючої поверхні прес-форми
 • Готовий гвинт. Випробування.

Необхідність виготовлення металічної прес – форми:

 • Потреба великої кількості гвинтів
 • Необхідність використання високої температури полімеризації для виготовлення гвинтів із композитних матеріалів
 • Виникнення нових роз’єднувальних матеріалів, які витримують високу температуру полімеризації

Зробивши аналіз і обробку результатів сканування, можемо зробити такі висновки:

 • Необхідно визначити нові величини товщини пера в перетині
 • Необхідно визначити нові кути атаки лопастей гвинта
 • Необхідно визначити нові величини радіусів вхідної і вихідної кромки
 • Необхідно вирівняти криві профілі в перетині

Проектування профілю
На етапі проектування профілю виконувалась робота з усунення недоліків профілю пера, яка пов’язана з точністю виготовлення гвинта-прототипу
В результаті отримали перо з математично рівною поверхнею
Проектування поверхні переходу від пера до втулки гвинта
Основна увага була звернена на:

 • плавність переходів
 • забезпечення роз’єму прес-форми

Проектування прес-форми
Одним із основних етапів було проектування поверхні роз’єму прес-форми
Формоутворююча поверхня виконана методом електроерозії
Використовувався графітовий електрод
Робочі поверхні електроду фрезерувались на високоточному станку з ЧПУ
В результаті виконаної роботи отримана прес-форма, за допомогою якої можливе виготовлення гвинтів із композитних матеріалів. Даний гвинт після проведення випробовувань підтвердив стабільну геометрію і високу швидкість польоту моделі повітряного бою.
12. Вкажіть очікувані області застосування
Дана розробка може бути використана в галузі авіаційної промисловості.
Також гвинт може бути використаний для вітряків.
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
-
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
-
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
-
16. Ступінь опрацювання розробки
ідея, технічне рішення

Теги: