Охоронна система

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Неумивака Віктор Миколайович. Дата народження 16.09. 1954

Контактний телефон, мейл: 8(093)5292753

Місце проживання, регіон: Київська обл., Бориспільський р-н, с. Чубинське

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) Українська сільськогосподарська академія (нині Український державний аграрний університет), зооінженерний факультет, спеціальність – зоотехнія, спеціалізація – племсправа.

Назва пропонованої розробки (ідеї): Охоронна система

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Електроніка.

Основні терміни (ключові слова): Охорона, охоронна система, охоронний об’єкт, провідний, безпровідний, комбінований

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Переважна більшість охоронних систем тримають під охороною кімнату, в якій перебувають матеріальні цінності. Якщо останні використовуються для роботи, то їх охорона можлива тільки в неробочий час, причому, охорона опосередкована (через охорону приміщення).

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Пропонована охоронна система (ОС) може бути представлена в кількох варіантах: провідному, безпровідному та комбінованому.

1. Провідний варіант. ОС складається з системного модуля, лінії зв’язку та системи датчиків, установлюваних на охоронні об’єкти (ОО). Системний модуль включає: систему керування та систему безперебійного живлення, яка забезпечує працездатність ОС навіть при відсутності напруги в мережі. Конструкція системного модуля унеможливлює відімкнення автономного живлення від ОС. Скануючий сигнал може бути постійним струмом (для порівняно недорогих ОО), або змінним складної конфігурації (останній забезпечує більш надійний захист, однак його генератор складніший і дорожчий). Розміри системного модуля залежать від кількості ОО, що перебувають під охороною, і можуть варіювати в широких межах (від мильниці до чемодана).
Лінія зв’язку так же, як і ОО, захищена від несанкціонованого доступу, що робить можливим застосування постійного струму в ролі скануючого сигналу. Її обрив або замикання викликає спрацьовування ОС (звукова та світлова сигналізація, блокування замків, автоматичний виклик місцевої охорони та/або міліції). Вона може бути виконана у вигляді багатожильного кабеля (кількість жил визначається кількістю ОО, що перебувають під охороною), або джгута з тонких проводів (телефонних, обмоткових тощо). Її довжина може вимірюватись кількома кілометрами (її опір входить в розрахунок системи й не впливає на робочі характеристики).

Датчики встановлюються на кожному ОО. Їх можна встановлювати при виробництві ОО, або після нього (на вже існуючі ОО). Конструкція датчика унеможливлює його несанкціоноване зняття з ОО, або відімкнення від лінії зв’язку без спрацьовування ОС.

2. Безпровідний варіант. Може бути представлений у трьох підваріантах:
1. ОС виконується у вигляді самостійного приладу, сполученого з ОО короткою лінією зв’язку (від кількох сантиметрів до кількох метрів);
2. ОС виконується у вигляді самостійного приладу, встановленого безпосередньо на ОО;
3. ОС вмонтовується в ОО.

Габарити ОС невеликі (приблизно з пачку сигарет). Для неї можна використати ряд легко доступних і відносно недорогих пристроїв, які випускаються серійно (їх вартість вимірюється сотнями гривень). Сигнал тривоги від місця події (місця спроби викрадення ОО) до місця призначення (охоронна організація та/або міліція) може передаватись на сотні кілометрів.

3. Комбінований варіант. Поєднує преваги провідного й безпровідного.

ОС виконується на недорогих і недефіцитних матеріалах, схемне рішення просте, собівартість невисока (від кількох сотень до кількох тисяч гривень). Однак вона забезпечує досить високий рівень надійності охорони ОО, причому – цілодобово.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Пропонована охоронна система (ОС) дозволяє тримати під охороною не приміщення, в якому перебувають матеріальні цінності, а самі матеріальні цінності, причому – не опосередковано, а безпосередньо, і до того ж – цілодобово. Якщо охоронним об’єктом (ОО) є прилад, на якому необхідно працювати (наприклад, комп’ютер, сканер тощо), то функціонування ОС не заважає користуватись ним (на ньому можна працювати, пересувати його по столу, але не можна винести з кімнати без спрацьовування ОС).

Вкажіть очікувані області застосування Музеї, офіси, науково-дослідні та інші установи, підприємства з цінним обладнанням та ін.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Значне зменшення (аж до повного зникнення) крадіжок музейних експонатів та цінного обладнання.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Весь цивілізований світ.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Ні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Ідея.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Впровадження в практику й одержання винагороди.

Теги: