Олієдавка

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061) 224-13-89, germanzp@mail.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Олієдавка

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Сільське господарство

Основні терміни (ключові слова): Ротори, механізм перетворювання руху

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Сьогодні збільшується виробництво олії, бо вона вже є і паливом, треба винаходити високопродуктивні швидкісні олієдавки.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Маємо два ротори, які за допомогою механізму перетворювання руху мають можливість по черзі змінювати рух і тим самим змінювати об`єм обох просторів між цими роторами.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Рух цих роторів швидкий і процес здавлювання насіння та викид макухи йде теж швидко.

Вкажіть очікувані області застосування Сільське господарство

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Збільшується продуктивність цих машин, їх малі габарити та мала ціна дозволять їх мати багатьом простим мешканцям села.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок буде дуже великий.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка залишається на стадії патенту та заявок на винаходи.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1490365 та заявки на винахід у Укрпатент №№ 2002032000, 20040907232, 20040907487.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що бізнесові структури одержать цю інформацію і зроблять належні кроки у напрямку втілення в життя цього проекту.

Теги: