Отримання екологічно чистого біопалива з рижію посівного

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

1. Прізвище, ім’я та по-батькові, вік
Блюм Ростислав Ярославович
2. Контактний телефон, мейл
blume.rostislav@gmail.com
3. Місце проживання, регіон
Київ
4. Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
учень 9 класу ліцею «Голосіївський»№241, м. Київ
5. Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо
-
6. Назва пропонованої розробки (ідеї)
ОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТОГО БІОПАЛИВА З РИЖІЮ ПОСІВНОГО
7. Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Механіка, двигуни та насоси, освітлення, опалення
8. Основні терміни (ключові слова)
Паливо, рижій посівний, біопаливо, дизель, біодизель
9. У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Поширення використання відновлюваних джерел енергії пов’язано, в першу чергу, із вичерпністю джерел мінерального пального, зокрема нафти, залежністю багатьох країн від її імпорту та підвищенням цін на нафтопродукти, а також зростанням викидів вуглецю й інших шкідливих речовин як головних причин зміни клімату та рівноваги в екосистемі. Головною перевагою біодизельного палива від існуючих видів є його екологічна чистота.
10. Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
У результаті проведеної роботи було визначено вміст та вихід ліпідів, а також жирнокислотний склад олії насіння високопродуктивних форм та сортів рижію посівного, що дозволило відібрати найбільш високоолійні генотипи – сорти. Також було розроблено технологію отримання компонентів дизельного біопалива з олії насіння рижію та біоетанолу за допомогою методу трансестерифікації жирних кислот. Підібрано каталізатори процесу та отримано відповідні зразки компонентів дизельного біопалива. Зазначені зразки були використані для приготування партії пального, яке за якісними показниками придатне для використання в дизельних двигунах, що було підтверджено під час промислових випробувань на автотракторній техніці
11. У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
наведено дані щодо пошуку альтернативних біологічних джерел енергії та конкретної розробки технології отримання компонентів дизельного біопалива з олії насіння рижію посівного та біоетанолу
12. Вкажіть очікувані області застосування
Паливна промисловість
13. Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
На відміну від пального, виробленого із нафтопродуктів, біодизель при попаданні в землю чи воду піддається повному біологічному розкладу, а рівень викидів СО2 в атмосферу при згоранні значно нижчий порівняно зі звичайним дизельним паливом.
14. Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном)
-
15. Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
-
16. Ступінь опрацювання розробки
технологія

Отримання екологічно чистого біопалива з рижію посівного

Теги: