Передача

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Передача

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Машинобудування

Основні терміни (ключові слова): Вал, ексцентрик, подовжній отвір, платівка.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Коли треба, щоб паралельні вали оберталися назустріч один одному з однаковою кутовою швидкістю, то з`єднують ці вали через зубчасту зовнішню передачу з передавальним відношенням одиниця, але для цього можна мати пристрій простіше і дешевше.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. І такий пристрій я винайшов. Це платівка, яка шарнірно зв`язана з ексцентриками вказаних раніше валів. Крім цього, ця платівка своїм подовжнім отвором знаходиться на виступі, який виконаний на корпусі.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Нова передача не потребує великої точності, як це має місце для зубчастої передачі, вона надійна, займає менше місця, має меншу вагу.

Вкажіть очікувані області застосування Машинобудування, наприклад, у роторних машинах за моїми винаходами.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Завдання будуть вирішуватись надійніше, простіше і дешевше.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Ринок збільшиться, бо ця розробка має високі споживчі якості.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги є, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів ця розробка знаходиться на рівні заявки на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Заявка на винахід в Укрпатент № 200702609, 2007.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що цю інформацію одержать бізнесові структури і зроблять належні кроки у напрямку впровадження цієї розробки у життя.

Теги: