Передача з тілами кочення

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Ізмалков Герман Іванович

Контактний телефон, мейл: (061)224-13-89, germanizmalkov@yandex.ru

Місце проживання, регіон: м. Запоріжжя

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) ЗНТУ, інженерно-фізичний, зварювання

Наявність публікацій, їх тематика; участь в конференціях, виставках тощо Про мої винаходи у журналах: "Машинобудівник", "Винахідник і раціоналізатор" і ще у 4-х

Назва пропонованої розробки (ідеї): Передача з тілами кочення

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: Машинобудування

Основні терміни (ключові слова): Циліндри, канавки, синусоїдальна поверхня, тіла кочення.

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Зубчасті передачі, які на наш час широко використовуються, мають тертя ковзання, яке по своїм показникам більш негативне, ніж тертя кочення, передачі с тертям кочення мають бути більш вдалими, ніж передачі з тертям ковзання.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Маємо пристрій, який складається з циліндрів з канавками, в яких знаходяться тіла кочення, наприклад шарики, які взаємодіють з боку одного валу з поверхнею у вигляді синусоїди з одним періодом, а з боку другого валу така синусоїда має 3 - 40 періодів, ця кількість співпадає з передавальним числом передачі.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Ця передача дозволить мати замість тертя ковзання, тертя кочення, ця передача проста та технологічна.

Вкажіть очікувані області застосування Машинобудування.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Збільшиться ККД передач, збільшиться їх довговічність та надійність.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Передача має великі споживчі якості і це їй дасть великий ринок.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги відомі, але вони малоефективні.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Через відсутність коштів розробка знаходиться на рівні патенту на винахід.

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Патент РФ на винахід № 1221418, 1984.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Що ця інформація стане відома бізнесовим структурам і вони зроблять належні кроки у напрямку втілення цієї розробки у життя.

Теги: