Підзарядний пристрій

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім'я та по-батькові, вік
Куценко Віктор Ілліч, 61 рік

Контактний телефон, мейл
095-329-79-79, v.kucenko@bk.ru

Місце проживання, регіон
Буча, Київська обл.

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації)
вища, КВВІДКУС, радіо.

Назва пропонованої розробки (ідеї)
Підзарядний пристрій

Галузь науки і техніки, до якої розробка (ідея) належить
Електрика

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована?
Все вказано в рефераті опису винаходу

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники
Перетворення тепла тіла людини в підзарядний струм.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки?
Вказано в описанні винаходу

Вкажіть очікувані області застосування
Підзаряд малопотужних споживачів: АКБ смартфонів, фото та радіоприймачів,спеціальних приладів військового призначення.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)?
Приорітет винаходу, технологічний рівень.

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається?
Не відомі.

Ступінь опрацювання розробки
ідея
технічне рішення
креслення
технологія

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту)
Патент України на К.М. №101038 , 2015р.

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті “Фабрика ідей”?
Продажу патенту

Теги: