Поршневая машина с двухсторонним поршнем

Поділитися посиланням:

Категорія каталогу проектів: 

Прізвище, ім’я та по-батькові, вік: Шовган Юрий Викторович

Контактний телефон, мейл: 80984405817 shovgan@list.ru

Місце проживання, регіон: м. Одесса

Освіта (вказати назву навчального закладу, факультету, спеціалізації) среднее

Назва пропонованої розробки (ідеї): Поршневая машина с двухсторонним поршнем

Галузь науки і техніки, до якої вона належить: преимущественно автомобилестроение, а также, где используются поршневые машины

У чому полягає актуальність розробки? На розв’язання якої проблеми вона спрямована? Уменьшение удельных размеров и веса, увеличение КПД, легкое внедрение по существующим и распространенным технологиям.

Опишіть сутність пропонованої розробки (ідеї), не розкриваючи ноу-хау, – вкажіть принцип дії, конструкцію, досягнуті показники. Поршень совершает работу в обе стороны при более простом исполнении в сравнении с аналогами.

У чому полягає наукова, технічна і споживча новизна пропонованої розробки? Например, в автомобилях - уменьшение веса, улучшение экономических показателей, увеличение мощности при тех же размерах.

Вкажіть очікувані області застосування Двигателестроение, изготовление насосов и компрессоров.

Якими є очікувані ефекти від використання розробки (економічні, наукові, технічні, соціальні, екологічні)? Например, в автомобилях - уменьшение веса, улучшение экономических показателей, увеличение мощности при тех же размерах.

Ваші уявлення про обсяг можливого ринку для Вашої розробки (в Україні та за кордоном) Мировой рынок

Чи відомі Вам аналоги Вашої розробки ? Вкажіть їх недоліки. В чому перевага Вашої розробки над ними, за рахунок чого вона досягається? Аналоги более массивны и сложнее. Мое изобретение легче внедрить по существующим технологиям.

Ступінь опрацювання розробки (ідея, технічне рішення, бізнес-план, дослідний зразок, модель, креслення, технологія, інноваційний проект тощо) Заявка прошла формальную экспертизу

Вкажіть, які об’єкти права інтелектуальної власності входять до складу пропонованої розробки (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торгові марки, ноу-хау тощо). Вкажіть номер, країну, дату подачі (видачі) заявки (патенту). Изобретение

Чого Ви очікуєте від оприлюднення своєї розробки (ідеї, проекту) на сайті «Фабрика ідей»? Помощи в патентовании в Украине и за рубежом, совместное владение правами. Материальное поощрение. Внедрение.

Теги: